Biznes Usługi

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

tłumacz przysięgły

Tłumacz przysięgły jest osobą zajmującą się tłumaczeniem dokumentów lub uwierzytelnianiem ich odpisów. Potwierdzając przekład własną pieczęcią, jest on w pełni odpowiedzialny za popełnione błędy, które powstały podczas tłumaczenia. Tylko osoby biegle posługujące się językiem polskim mogą ubiegać się o pracę w tym zawodzie. Dodatkowo znajomość języka obcego to obowiązkowa wiedza, jaką musi posiąść.

Zadania tłumacza przysięgłego

Zadaniem tłumacza przysięgłego jest jak najwierniejsze przetłumaczenie takich dokumentów, jak:
– akt małżeństwa
– akt zgonu
– akt urodzenia
– zaświadczenia
– faktury
– pełnomocnictwa
– świadectwa
– testamenty
– certyfikaty
– umowy i inne.
Tłumacz przysięgły przyjmuje zlecenia zarówno od osób prywatnych, jak i instytucji jak np. sąd rejonowy.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym?

Przede wszystkim, aby mieć jakiekolwiek szanse na pracę w tym zawodzie, trzeba ciągle doskonalić swoje słownictwo oraz poszerzać wiedzę. Język polski ewoluuje i to co obowiązywało 10 lat temu, teraz może okazać się już nieaktualne. Staranność i sumienność to cechy, którymi powinien wyróżniać się człowiek, pragnący zostać tłumaczem przysięgłym. Obowiązkiem tłumacza jest utrzymywanie w tajemnicy treści dokumentów. Nie może to być osoba lubiąca plotkować i przekazywać ciekawe informacje osobom postronnym. Dokumenty, jakie otrzymuje od klientów są bardzo często poufne. Dobry tłumacz musi cechować się precyzyjnością i ogromną odpowiedzialnością Człowiek aspirujący do miana tłumacza przysięgłego musi być zawsze maksymalnie skoncentrowany na swoich zadaniach i jednocześnie być zorganizowany w swojej pracy.

Tłumacz przysięgły – jak nim zostać?

Przede wszystkim wymagane jest obywatelstwo polskie lub innego państwa Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA. Podstawowym wymaganiem jest znajomość języka polskiego oraz ukończenie studiów wyższych magisterskich filologicznych. Również wymagany jest brak karalności oraz zdanie egzaminu z umiejętności tłumaczenia z języka polskiego na obcy i odwrotnie.

Jak wygląda egzamin na tłumacza przysięgłego?

Aby móc przystąpić do egzaminu na tłumacza przysięgłego, należy zapisać się na niego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Egzamin zdaje się przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Koszt takiego egzaminu to 800 złotych, a w przypadku niezdania egzaminu, można ponownie do niego przystąpić po upływie roku. Jeśli egzamin zakończy się pozytywnym wynikiem, nastąpi ślubowanie przez tłumacza i wpisanie go na listę przysięgłych, co pozwoli mu wykonywać tę pracę.